Οδηγίες Συντονισμού & Σχεδιασμού Ιστοσελίδας και Χρήσιμες Πληροφορίες

   

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό, τη φιλοξενία, τη διαφήμιση, αλλά και την υποστήριξη της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.

Καταχώρηση στις ελληνικές και ξένες μηχανές αναζήτησης.
Καταχώρηση σε ελληνικούς και ξένους καταλόγους.

Απλά βήματα συντονισμού για άμεσο και σωστό αποτέλεσμα.
1. Συζητάμε τις ανάγκες σας και τις καταγράφουμε.
2. Μελετάμε και αναλύουμε τον τρόπο κατασκευής.
3. Εκδίδουμε προσφορά με το κόστος κατασκευής.
4. Συντάσσουμε προδιαγραφές, με σχεδιαγράμματα, περιγραφές λειτουργιών και χρονοδιαγράμματα.
5. Αναπτύσσουμε το έργο.
6. Παραδίδουμε το έργο και γίνεται η εκπαίδευση.

Ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν

Πώς θα είναι δομημένη η ιστοσελίδα;
Ποιες κατηγορίες θα περιλαμβάνει, ποια προϊόντα και ποιες υπηρεσίες;
Οι υπηρεσίες πως θα χωρίζονται σε κατηγορίες και πως θα παρουσιάζονται;
Για ποιες από τις υπηρεσίες θα υπάρχει ειδική παρουσίαση;
Θα υπάρχουν προσφορές;
Ποιες περιοχές της ιστοσελίδας θα ανανεώνονται;
Πως θέλουμε να γίνεται αυτή η ενημέρωση;
Τι πληροφορίες θα χρειάζεται να προστεθούν μερικούς μήνες μετά;
Μήπως χρειάζεται να υλοποιηθούν κάποιες επιπλέον λειτουργίες;
Ποιες θα είναι αυτές και με ποιον τρόπο θα υλοποιούνται;
Σε πόσες γλώσσες θα εμφανίζονται οι σελίδες;
Που χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε Flash;
Σε ποιες λέξεις κλειδιά θα εστιάσουμε για την καλύτερη κατάταξη του site στις μηχανές αναζήτησης;
Που μπορεί να διαφημιστεί το site με το μικρότερο δυνατό κόστος και το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα;

Υλικό ιστοσελίδας
Συγκεντρώστε το υλικό: κείμενα, φωτογραφίες βιογραφικό, slides, ανακοινώσεις, μελέτες και ό,τι άλλο υλικό υπάρχει διαθέσιμο.

- Φωτογράφιση
Οι φωτογραφίες στο Internet είναι χαμηλής ανάλυσης και οι ατέλειες κρύβονται πιο έυκολα από ότι στο έντυπο, αυτό δε σημαίνει όμως ότι πρέπει να κάνουμε προχειρότητες. Μπορούμε να αναλάβουμε τη φωτογράφιση με επαγγελματική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή υψηλής ανάλυσης. Παρόλα αυτά στη συνέχεια θα γίνει επεξεργασία της εικόνας για το καλύτερο αποτέλεσμα.

 


Επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας
Η ιστοσελίδα πρέπει να ενημερώνεται, αυτός είναι και ο λόγος που οι χρήστες θα το επισκέπτονται συχνότερα. Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες αλλάζουν και προστίθενται καινούργια, παρέχονται νέες υπηρεσίες ή καταργούνται οι παλιές, εξελισσόμαστε.
Όσο και να φαίνεται αδύνατο να αλλάξει κάτι, στην πράξη πάντα κάτι αλλάζει, πάντα κάτι καινούργιο συμβαίνει που θα πρέπει να ενσωματωθεί.

   
   

Η ανέξοδη διαφήμιση της ιστοσελίδας

Πρώτοι από όλους διαφημίζουμε εμείς την ιστοσελίδα που τη σχεδιάσαμε, παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες ενέργειες που κοστίζουν ελάχιστα, αλλά αποδίδουν πολύ! Καλό είναι λοιπόν να υπάρχουν ενημερωμένες κάρτες επισκεπτηρίου, έντυπα, συνταγολόγια κ.α. που να ενημερώνουν και αυτά για την ύπαρξη της ιστοσελίδας σας. Είναι πολύ σημαντικό οι πελάτες σας να γνωρίζουν την ύπαρξή της, είναι οι πρώτοι που θα το επισκεφτούν. Ενημερώστε το προσωπικό σας και τους φίλους σας για την ύπαρξή της. Ακούστε τις απόψεις και τις αντιδράσεις τους. Η καλύτερη διαφήμιση είναι "στόμα με στόμα" και εκτός της αποτελεσματικότητας είναι και ανέξοδη.


Διαφήμιση της ιστοσελίδας

Η διαφήμιση της ιστοσελίδας είναι ένα σημαντικό μέρος της δουλειάς μας. Ένα site μπορεί να διαφημιστεί μέσω κάποιων μηχανών αναζήτησης και σε θεματικούς καταλόγους.


Υποστήριξη προβλημάτων

Υποστηρίζουμε το σχεδιασμό και τη φιλοξενία της ιστοσελίδας σας. Έμπειρο προσωπικό απαντά σε απορίες σας μέσω e-mail ή τηλεφωνικά στις απορίες σας. Αυτή η υπηρεσία διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

 

Κατοχύρωση Domain name

Τι μορφή μπορεί να έχει το domain name;

Στην Ελλάδα, τα ονόματα της μορφής .gr, μπορούν να έχουν απο τρεις (3) έως 24 λατινικούς χαρακτήρες, τα νούμερα 0-9 και το σύμβολο " - " αρκεί να μην τοποθετείται στην αρχή ή στο τέλος του ονόματος).
Επίσης συνιστάται η ακόλουθη μορφή δευτέρου επιπέδου domain names όπως:

.com.gr - για εμπορικές εταιρίες
.edu.gr - για εκπαιδευτικούς οργανισμούς
.net.gr - για φορείς δικτύων
.org.gr - για οργανισμούς

Για ονόματα της μορφής .com .net .org .eu επιτρέπονται μέχρι 26 λατινικοί χαρακτήρες, τα νούμερα 0-9 και το σύμβολο " - " (αρκεί να μην τοποθετείται στην αρχή ή στο τέλος του ονόματος).

Πως μπορώ να αποκτήσω δικό μου domain name;

Αναλαμβάνουμε εμείς να καταχωρήσουμε το domain σας. Χρειαζόμαστε τα εξής:
α) Ονοματεπώνυμο ή Όνομα εταιρίας
β) Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο επικοινωνίας, fax
γ) Προσωπικά στοιχεία: ΑΦΜ, ΔΟΥ και αριθμό δελτίου ταυτότητας.

Διαθέτω domain name και επιθυμώ να μεταφέρω τη φιλοξενία μου ώστε να φιλοξενείται το site μου στο Dr. Graphics. Πώς μπορώ να κάνω τη μεταφορά αυτή;

Για ονόματα της μορφής .gr οι επιθυμητές αλλαγές πρέπει να ζητηθούν από το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ). Ο πρώτος τρόπος είναι να ζητήσετε αλλαγή του τεχνικού υπευθύνου και να το στείλετε με fax στο ΙΤΕ (281 0391451, 281 0391459). Ο δεύτερος τρόπος είναι να στείλετε e-mail στο ΙΤΕ (hmaster-dns@ics.forth.gr) ζητώντας την αλλαγή τεχνικού υπεύθυνου ή την μεταφορά του domain name.

Για ονόματα της μορφής .com, .org, .net, χρειάζεται να απευθυνθείτε στο φορέα από τον οποίο έγινε η αρχική αίτηση κατοχύρωσης ονόματος και να ζητηθεί από εκεί η μεταφορά του ονόματος σε άλλο ISP (π.χ. ...transfer domain name to another ISP...).


Mε την κατοχύρωση του domain name, θα έχω και site στο Internet;

Απλώς εξασφαλίζετε την επίσημη ιδιοκτησία του ονόματος. Για να υπάρξει προβολή στο Internet, πρέπει να σχεδιάσουμε την ιστοσελίδα σας μέσω της οποίας θα ενεργοποιηθούν και οι αντίστοιχες υπηρεσίες φιλοξενίας (e-mail, στατιστικά κ.α.).

   
   

Λόγοι Απόρριψης Αίτησης Εκχώρησης Domain

1. Η ΕΕΤΤ απορρίπτει Αίτηση Εκχώρησης στις εξής, περιοριστικά οριζόμενες περιπτώσεις, που αποτελούν απόλυτους λόγους απόρριψης:

α) Αν η αίτηση δεν είναι πλήρης σύμφωνα με την παρούσα.

β)
Αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης έχει ήδη εκχωρηθεί σε άλλο πρόσωπο, Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr όμοιο με αυτό που αποτελεί το αντικείμενο της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών δύναται να ζητήσει τη διαγραφή της προηγούμενης εκχώρησης, εφ'όσον συντρέχουν οι λόγοι διαγραφής της σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

γ)
Αν το συγκεκριμένο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr συντίθεται από αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο το οποίο στερείται διακριτικού χαρακτήρα ή είναι Κοινόχρηστο ή είναι γεωγραφικός όρος που περιλαμβάνεται στο σχέδιο Καποδίστριας. Γεωγραφικός όρος που περιλαμβάνεται στο σχέδιο Καποδίστριας εκχωρείται μόνο στους αντίστοιχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανεξάρτητα από τον τρόπο γραφής του με λατινικά στοιχεία. Ιδίως, δεν επιτρέπεται η εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που αποτελούν λέξεις κλειδιά στο Διαδίκτυο. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι λέξεις www, e-mail,καθώς και κωδικοί χωρών όπως αυτοί περιέχονται στη λίστα ISO 3166-1 του οργανισμού ISO. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι η αποφυγή εκχώρησης αποκλειστικών δικαιωμάτων η έκταση των οποίων δεν είναι ανάλογη με το σκοπό που δικαιολογεί την εκχώρησή τους επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr, σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση και ο περιορισμός των αποκλειστικών αυτών δικαιωμάτων στο απολύτως προσήκον μέτρο για την εξυπηρέτηση του σκοπού που δικαιολογεί σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση, την εκχώρησή τους επί Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr.

δ)
Αν το συγκεκριμένο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr συντίθεται από αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο, η εκχώρηση του οποίου αντίκειται στη δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη.

ε) Αν το συγκεκριμένο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr συντίθεται από αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο η εκχώρηση του οποίου αντίκειται στην καλή πίστη.

στ) Αν το συγκεκριμένο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr συντίθεται από αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συντιστούν σημείο και επίσημα του Ελληνικού κράτους και των λοιπών κρατών που αναφέρονται στο άρθρο 6 της Συμβάσεως συμβολικής σημασίας, ιδίως θρησκευτικά σύμβολα και λέξεις.

 

ζ) Αν το Μεταβλητό Πεδίο του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr είναι όμοιο με το Μεταβλητό Πεδίο ήδη εκχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr, του οποίου το δεύτερο επίπεδο συντίθεται από τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες gov.

η) Αν το ίδιο πρόσωπο έχει καταθέσει αίτηση για το ίδιο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr σε περισσότερους Καταχωρητές. Στην περίπτωση αυτή απορρίπτονται όλες οι σχετικές αιτήσεις.

θ) Αν καταθέσει το ίδιο πρόσωπο εκ νέου αίτηση η οποία απορρίφθηκε ή Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr το οποίο διαγράφηκε, όπως περιγράφεται στην παρούσα Απόφαση, στον ίδιο ή άλλο Καταχωρητή, χωρίς να υπάρχει λόγος που να δικαιολογεί αυτή τη νέα Αίτηση Εκχώρησης.


2. Η ΕΕΤΤ απορρίπτει Αίτηση Εκχώρησης στις εξής περιοριστικά οριζόμενες περιπτώσεις που αποτελούν σχετικούς λόγους απόρριψης:

α) Αν το συγκεκριμένο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr συντίθεται από αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν σημείο το οποίο έρχεται σε σύγκρουση με προηγούμενα δικαιώματα τα οποία έχουν τρίτοι, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

β) Αν η αίτηση για την εκχώρηση του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr έγινε κακόπιστα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ΜΗΤΡΩΟ (ΙΠ-ΙΤΕ) όπως και κάθε καταχωρητής έχει υποχρέωση να χαρακτηρίζει συμβουλευτικά προς την ΕΕΤΤ κάθε αίτηση που κατατίθεται σε αυτό για νέο όνομα σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 10 της απόφασης 268/73 της ΕΕΤΤ. Η εκχώρηση όμως όπως και η απόρριψη ονόματος γίνονται αποκλειστικά από την ΕΕΤΤ και είναι πράξεις ανεξάρτητες απο την αρχική εξέταση από τον καταχωρητή του ονόματος και την προσωρινή του ενεργοποίηση.
Ο Dr. Graphics δε φέρει ευθύνη εάν όνομα που αρχικά πέρασε σε κατάσταση Προσωρινής Ενεργοποίησης απορριφθεί απο την ΕΕΤΤ, ενώ αντίστοιχα δε φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση στην ενεργοποίηση ονόματος που δημιουργήθηκε από το χαρακτηρισμό από το ΜΗΤΡΩΟ του ονόματος σαν PENDING TO BE REJECTED, που αναφέρεται σε ονόματα που κατά το ΜΗΤΡΩΟ φαίνεται να εκπίπτουν των προϋποθέσεων που θέτει η ΕΕΤΤ για την εκχώρηση ονομάτων, εάν τελικά το όνομα αυτό γίνει αποδεκτό προς εκχώρηση από την ΕΕΤΤ.

   
   

Καταχώρηση σε Θεματικούς Καταλόγους (Directories) στο Ιντερνετ

Η καταχώρηση μίας ιστοσελίδας σε καταλόγους, είναι αντίστοιχης σημασίας με την καταχώρηση μιας εταιρίας στο Χρυσο Οδηγό. Όπως στο Χρυσό Οδηγό επιλέγουμε την κατάλληλη κατηγορία που ανήκει η εταιρία μας, έτσι και σε καταλόγους στο internet, δίνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία: Όνομα, διεύθυνση και περιγραφή ιστοσελίδας, ώστε ο χρήστης να γίνει επισκέπτης της ιστοσελίδας μας. Στην Ελλάδα όπως και στο εξωτερικό υπάρχουν αρκετοί θεματικοί κατάλογοι, με ιστότοπους που μπορούμε εύκολα να αναζητήσουμε ό,τι ψάχνουμε.


Μηχανές αναζήτησης και Θεματικοί Κατάλογοι

Ένα αρκετά μεγάλο και σημαντικό ποσοστό των επισκεπτών μίας ιστοσελίδας το βρίσκει μέσω των μηχανών αναζήτησης. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να βρει κάποιος την ιστοσελίδα σας χωρίς να γνωρίζει τη διεύθυνση του. Πέραν της αρχικής καταχώρησής του, που ενδέχεται να έχει κάποιο μικρό κόστος καταχώρησης, η ανεύρεσή του είναι δωρεάν και με την κατάλληλη βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας να αποφέρει μεγάλο όγκο επισκεπτών.

Η διαδικασία καταχώρησης δεν πρέπει να γίνεται μόνο μια φορά, αλλά να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο λόγος είναι γιατί συνεχώς δημιουργούνται καινούργιες μηχανές αναζήτησης αλλά και θεματικοί κατάλογοι, όπως επίσης χρειάζεται και έλεγχος για τη σωστή εμφάνισή σας και στις παλιές καταχωρήσεις.
Μεγάλο ρόλο παίζει η καταχώρηση στη σωστή κατηγορία, με σωστή περιγραφή, όπως ιδιαίτερη σημασία έχουν οι μηχανές αναζήτησης που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες.
Η προσθήκη ιστότοπου σε Ελληνικό Directory είναι εξίσου σημαντικό για την κίνησή του.
Πολλές μηχανές αναζήτησης ή Θεματικοί κατάλογοι, καταχωρούν δωρεάν ιστοσελίδες και προσφέρουν πληρωμένη διαφήμιση για καλύτερη διαφήμιση. Σκεφτείτε σοβαρά το ενδεχέμενο, ιδίως αν οι επισκέπτες τους, ανήκουν στην κατηγορία των επισκεπτών σας.
Η λύση του Ανταποδοτικού Link (Reciprocal Link) είναι μια πολύ χρήσιμη διαδικασία που βοηθάει και τους 2 ιστότοπους, να αυξήσουν την κίνησή τους.
Σημαντική είναι η καταχώρηση σε Web Directories που ανήκουν στην ίδια κατηγορία με το περιεχέμνο της ιστοσελίδας σας.
Πολύ σημαντικό είναι επίσης το Directory να είναι Search Engine Optimization (SEO) Friendly.
Η καταχώρηση στις μηχανές αναζήτησης δε γίνεται αμέσως. Πολλές φορές από την αίτηση καταχώρησης μέχρι την εμφάνιση του website σας στις μηχανές αναζήτησης μπορεί να μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα.

Dr. Graphics Search Engine Optimization

 

Βελτιστοποίηση στις Μηχανές αναζήτησης - Search Engine Optimization (SEO)

Το Search Engine Optimization είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε ώστε να πετύχουμε υψηλή κατάταξη σε λέξεις κλειδιά (keywords) που μας ενδιαφέρουν στις μηχανές αναζήτησης. Αυτό γίνεται γιατί ο μέσος χρήστης δεν ψάχνει πέρα από 10-30 αποτελέσματα.

Σκοπός μας είναι να πετύχουμε υψηλές θέσεις για τις λέξεις κλειδιά που μας ενδιαφέρουν αλλά και να διατηρήσουμε αυτή τη θέση σε βάθος χρόνου.Πακέτα Προώθησης στις Μηχανές Αναζήτησης


Α) Βελτιστοποίηση στις Μηχανές Αναζήτησης & καταχώρηση σε καταλόγους του Διαδικτύου (Βασικό πακέτο).

Σκοπός: Αύξηση των επισκεπτών στην ιστοσελίδα σας.

 • Βελτιστοποίηση Εικόνων: Δημιουργία περιγραφής εικόνας
  (Alt text)
 • Image Optimization: Συμπίεση εικόνων για γρηγορότερη εμφάνιση/απόκριση του site
 • Δημιουργία Βελτιστοποιημένων Metatags, με κατηγοριοποίηση ανά σελίδα ή section του website
 • Browser Compatibility Report: Έλεγχος για τη σωστή εμφάνιση του δικτυακού σας τόπου σε όλους τους browsers όπως τον Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome κλπ
 • Αναζήτηση για Λέξεις Κλειδιά σε σχέση με το περιεχόμενο του site
 • Καταχώρηση σε μηχανές αναζήτησης όπως Google, Yahoo, Bing κ.α.
 • Καταχώρηση σε ελληνικούς και ξένους καταλόγους όπως: Pathfinder, Forthnet, In, Yahoo, Dmoz κ.α.
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη
 • SEO Report

Β) Διαφήμιση Pay Per Click (PPC), η σταθερή απόδοση.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία η διαφημιστική δαπάνη στο Internet παγκοσμίως παρουσιάζει μεγάλη αύξηση γιατί είναι ελεγχόμενη, κατευθυνόμενη στο κοινό που μας ενδιαφέρει, ευέλικτη και με μικρότερο κόστος από άλλα μέσα.

Τί είναι το Pay Per Click;

Είναι διαφημίσεις που εμφανίζονται στις μηχανές αναζήτησης και εμφανίζονται όταν πληκτρολογούμε μια λέξη ή φράση σχετική με την ιστοσελίδα που διαφημίζουμε.

Τί το ενδιαφέρον έχει;

Το κόστος της διαφήμισης είναι ανάλογο με αυτό της απόδοσης. Μόνο εάν κλικάρουν στη διαφήμιση αυτή χρεώνεται με ένα ορισμένο ποσό ανάλογα με το ποσό που έχετε ορίσει. Όσο ψηλότερα στην κατάταξη βρίσκεται η διαφήμιση, τόσο υψηλότερο είναι και το ποσό της χρέωσης. Με αυτό τον τρόπο πληρώνετε μόνο για τους επισκέπτες του site σας.

Πόσο κοστίζουν οι διαφημίσεις αυτές;

Το ελάχιστο ποσό χρέωσης είναι 0,01$ και μπορεί να φτάσει και στα 30$ ανά κλικ, ανάλογα με τον ανταγωνισμό που υπάρχει στη συγκεκριμένη φράση ή λέξη.