Περιγραφή Έργου

Site Map
Παρακάτω παρατίθεται το προτεινόμενο Site map του προς ανάπτυξη Web Site.

 

   


   

ΓΕΝΙΚΑ
Το νέο site θα κατασκευαστεί με γενικό γνώμονα την άρτια εικαστική προσέγγιση, την φιλική προς τον επισκέπτη πλοήγηση, καθώς και τη μέγιστη δυνατή απόδοση της παρεχόμενης πληροφορίας. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του νέου site θα είναι η επεκτασιμότητα η οποία θα διασφαλίζει τη μελλοντική επέκταση και ευελιξία της συνολικής πληροφορίας αυτού.

Οι προτάσεις μας οι οποίες αυξάνουν τη χρηστικότητα καθώς και τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας του Website σας με τους επισκέπτες αναλύονται παρακάτω στην παρουσίαση των ενοτήτων του site:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ - HOME PAGE
Αυτή θα πρέπει να περιέχει μικρό εισαγωγικό κείμενο για την εταιρία και μία με δύο φωτογραφίες που θα συνοδεύονται με πληροφορίες το ιστορικό, τις υπηρεσίες και την εξέλιξη. Η σελίδα θα μπορεί να περιέχει έως και 2 φωτογραφίες.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Η ενότητα θα περιλαμβάνει ερωτήσεις που θα αφορούν τις χειρουργικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται καθώς και πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα της εκάστης μεθόδου. Η σελίδα θα μπορεί να περιλαμβάνει έως και 3 σελίδες.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η ενότητα θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Ιατρός ενώ θα μπορεί να γίνεται και μια αναφορά για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήται


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Στην ενότητα αυτή θα γίνεται εκτενή αναφορά στην επιστημονική πορεία του ιατρού από το ξεκίνημα μέχρι και σήμερα. Θα συνοδεύεται απο έξι φωτογραφίες. Η κάθε φωτογραφία θα αποτελεί link για τη μεγένθυσή της.

 

ΑΡΘΡΑ - ΒΙΒΛΙΑ
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάζονται άρθρα και βιβλία που έχει συγγράψει ο Ιατρός. Κάθε βιβλίο θα συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή, καθώς και φωτογραφίες ή sreen shots.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η ενότητα θα υλοποιείται σε στατική σελίδα. Θα περιέχει Contact Form η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να επικοινωνούν με τον ιατρό για οποιοδήποτε λόγο και θέμα τους ενδιαφέρει. Η φόρμα θα κρατά στοιχεία του τύπου: Eπώνυμο, Όνομα, Τηλέφωνο, e-mail και μύνημα. Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ιατρού μπορεί να προστεθούν και άλλα πεδία. Ο χρήστης θα συμπληρώνει τη φόρμα, τα στοιχεία της οποίας θα αποστέλλονται μέσω e-mail σε μία συγκεκριμένη e-mail διεύθυνση που θα υποδειχτεί από τον ιατρό. Μετά την αποστολή το site θα ενημερώνει τον επισκέπτη ότι η αποστολή των στοιχείων έγινε με επιτυχία.


SITE MAP - ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
Η ενότητα αυτή θα υλοποιείται σε μία σελίδα. Θα περιέχει μία λίστα με όλες τις σελίδες του site υπό τη μορφή λίστας. Κάθε γραμμή της λίστας θα είναι ο τίτλος της ενότητας - σελίδας και θα αποτελεί link προς τη συγκεκριμένη ενότητα.


LEGAL NOTICE - ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η ενότητα αυτή θα υλοποιείται σε μία σελίδα. Θα περιέχει κείμενο νομικού περιεχομένου σχετικό με τη χρήση του site και τις δυνατότητες χρησιμοποίησης του υλικού που περιέχονται σε αυτό. Η εταιρεία μας μπορεί να προμηθεύσει αυτό το κείμενο (προς βοήθειά σας).