Πότε το design του εντύπου θα είναι αποδοτικό για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μου;

   

Αν το design μεταφέρει πετυχημένα το επικοινωνιακό μήνυμα των προϊόντων ή των υπηρεσιών στον αποδέκτη, ώστε να βοηθήσει στην αύξηση των πωλήσεων.

-Το design θα πρέπει να αποτελείται από τα συγκεκριμένα σχεδιαστικά σχήματα και χρώματα τα οποία με τον ορθό συνδυασμό τους να κάνουν το έντυπο να ξεχωρίσει αλλά και να δίνουν κύρος, επαγγελματισμό και αξιοπιστία ανάλογα βέβαια με το προφίλ της εταιρίας.

-Οι σχεδιαστές μας γνωρίζουν την ψυχολογία, τα μηνύματα που μεταδίδουν τα χρώματα και τα σχήματα και σχεδιάζουν ανάλογα με τους ρυθμούς και τις απαιτήσεις της κοινωνίας - αγοράς.

-Αν η κατασκευή του εντύπου είναι λειτουργική με το προβλεπόμενο κόστος παραγωγής.

 

 

 

 

Dr. Graphics - Μεθοδολογία

Dr. Graphics - Μεθοδολογία