Γιατί να επανασχεδιάσω τα έντυπά μου;

   

Συνήθως τα έντυπα εμπλουτίζονται με ειδικά χρωματικά στοιχεία δημιουργώντας ένα αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς πάντα αυτό να ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα (image) της εταιρίας. Με λίγα λόγια η σχεδιαστική σύνθεση του εντύπου δεν επικοινωνεί.

Αποτέλεσμα: παραγωγή εντύπων με υψηλό κόστος και με design το οποίο δεν πετυχαίνει τους στόχους.

Αυτό που έχει σημασία σε ένα έντυπο είναι να σχεδιαστεί την κατάλληλη χρονική περίοδο, να μοιραστεί την κατάλληλη χρονική στιγμή, να τραβήξει την οπτική προσοχή του αναγνώστη, να το κρατήσει να το διαβάσει όχι μόνο για μια φορά αλλά και περισσότερες. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν ίσως πολλές εταιρίες είναι ότι το έντυπο έχει ένα λόγο παραπάνω ώστε να τραβήξει το ενδιαφέρον του αποδέκτη - καταναλωτή.

 

 

 

 

Dr. Graphics - Μεθοδολογία

Dr. Graphics - Μεθοδολογία